Zachodniopomorskie

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
    im. prof. Tadeusza Sokołowskiego    ul.Siedlecka, Police
    Koordynator: Anna Klebańska | Kontakt anna.klebanska@gmail.com
  • Samodzielny Publiczny Szpital
    Kliniczny Nr 2 PUM   al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin Pomorzany
    Koordynator: Anna Klebańska | Kontakt anna.klebanska@gmail.com