Podkarpackie

  • Szpital Wojewódzki   ul. Monte Cassino 18, Przemyśl
    Koordynator: Katarzyna Dacko | Kontakt kasia.dacko@gmail.com
  • PRO-FAMILIA   ul. Witolda 6b, Rzeszów
    Koordynator: Ewa Kordas | Kontakt e_kord@interia.pl
  • Kliniczny Szpital Wojewódzki   ul. Szopena 2, Rzeszów
    Koordynator: Ewa Kordas | Kontakt e_kord@interia.pl